Gzipovaný RDF TriG

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/datová-sada/rúian/distribuce/rdf
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-04-17+02:00
Příklady entit
https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/obce/573906
https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/1
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů