Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu

Popis
Celkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu penze a pohlaví za ČR, kraje a okresy
URI datasetu
https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech/distribution/rdf
Licence
https://data.cssz.cz/podminky-uziti
Naposledy změněno
2015-09-06+02:00
Příklady entit
https://data.cssz.cz/resource/observation/duchodci-v-cr-krajich-okresech/2013-12-31/pocet-duchodcu/pk_itvm/ok.3706/t
https://data.cssz.cz/resource/observation/duchodci-v-cr-krajich-okresech/2013-12-31/pocet-duchodcu/pk_d-kmeny/ok.3100/f
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů