Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu

Popis
Celkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu penze a pohlaví za ČR, kraje a okresy
URI datasetu
https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech/distribution/csv
Licence
https://data.cssz.cz/podminky-uziti
Naposledy změněno
2015-09-06+02:00
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3