Číselníky právních vztahů a listin z ČÚZK

Popis
Číselníky právních vztahů a listin z ČÚZK
URI datasetu
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/dataset/cuzk/pravni-vztahy-listiny/distribution/rdf
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/typ-predmetu-rizeni/3
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3