Výkazy zisku a ztrát obcí ČR

Popis
Výkazy zisku a ztrát obcí ČR
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/wwwinfo.mfcr.cz/vykazy-zisku-a-ztraty
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Autoři
http://purl.org/panek#me
Naposledy změněno
2013-06-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/wwwinfo.mfcr.cz/income-statement/00573124
http://linked.opendata.cz/resource/wwwinfo.mfcr.cz/income-statement/00573051
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3