Výsledky VaVaI

Popis
Výsledky VaVaI.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/results/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-06-20+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F00023001%3A_____%2F93%3A0%21RIV%2F1999%2FMZ0%2FL17009
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3