Ceny hrazených léčiv na trhu České republiky

Popis
Datová sada poskytuje maximální ceny léčiv dostupných na trhu České republiky a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Datová sada byla vytvořena z podkladů publikovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/sukl/drug-prices/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-29+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/sukl/medicinal-product-packaging/0094155
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů