Kódy pro městské obvody jako umělé LAU regiony

Popis
Kódy pro městské obvody jako umělé LAU regiony - jsou v datasetech používány jako LAU, i když to LAU nejsou
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/regions/momc
Vydavatel
http://opendata.cz
Zdroje
http://vdp.cuzk.cz/
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2014-02-24+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/region/500054
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
143
Počet unikátních vlastností
15
Počet unikátních objektů
306
Počet trojic
723

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#LAURegion 142
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 143
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasParentRegion 142
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
http://purl.org/dc/terms/creator 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
http://purl.org/dc/terms/licence 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://purl.org/dc/terms/source 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 142
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#name 142
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#regionCode 142
http://purl.org/dc/terms/description 2
http://purl.org/dc/terms/title 2
http://purl.org/dc/terms/modified 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
143 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 2
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
1 http://purl.org/dc/terms/source 1
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/licence 1
1 http://purl.org/dc/terms/creator 1
142 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasParentRegion 8

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
142 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 142
1 http://purl.org/dc/terms/title 2
1 http://purl.org/dc/terms/modified 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 2
142 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#regionCode 142
142 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#name 142

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#LAURegion 1