Kódy pro městské obvody jako umělé LAU regiony

Popis
Kódy pro městské obvody jako umělé LAU regiony - jsou v datasetech používány jako LAU, i když to LAU nejsou
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/regions/momc
Vydavatel
http://opendata.cz
Zdroje
http://vdp.cuzk.cz/
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2014-02-24+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/region/500054
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3