Politické strany České republiky (z ARESu)

Popis
Dataset obsahuje všechny politické strany a hnutí v České republice, jejich členy a adresy, které jsou obsaženy v databázi ARES Ministerstva financí, včetně kandidátek do PSČR v roce 2006 a 2010
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/political-parties-cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Autoři
https://usermap.cvut.cz/profile/novakj92/
http://opendata.cz
http://purl.org/klimek#me
http://opendata.cz/necasky#me
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/political-parties-cz/CZ00409171/candidacy/2006/identifier/10
http://linked.opendata.cz/resource/domain/political-parties-cz/person/mgrbohuslavsobotka
http://linked.opendata.cz/resource/domain/political-parties-cz/organization/CZ00409171
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
2791
Počet unikátních vlastností
39
Počet unikátních objektů
6615
Počet trojic
13212

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://schema.org/PostalAddress 810
http://www.w3.org/ns/org#Membership 624
http://schema.org/Person 619
http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 420
http://schema.org/Organization 191
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 70
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/Candidacy 52
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property 3
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 2791
http://schema.org/address 810
http://www.w3.org/ns/org#organization 624
http://www.w3.org/ns/org#hasMembership 624
http://www.w3.org/ns/org#member 624
http://www.w3.org/ns/org#role 624
http://purl.org/dc/terms/creator 421
http://www.w3.org/ns/adms#identifier 420
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme 261
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/state 191
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 191
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/candidacy 52
http://purl.org/dc/terms/contributor 3
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 3
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain 3
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://purl.org/dc/terms/source 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://purl.org/dc/terms/title 866
http://www.w3.org/2006/vcard/extended-address 814
http://www.w3.org/2006/vcard/postal-code 800
http://schema.org/name 621
http://schema.org/birthDate 616
http://www.w3.org/ns/adms#schemeAgency 420
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 420
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/shortcut 243
http://schema.org/foundingDate 191
http://schema.org/legalName 191
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/manner 191
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 75
http://purl.org/dc/terms/year 52
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/candidacyNumber 52
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 8
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment 2
http://purl.org/dc/terms/description 1
http://purl.org/dc/terms/modifier 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
624 http://www.w3.org/ns/org#role 66
624 http://www.w3.org/ns/org#organization 163
624 http://www.w3.org/ns/org#member 619
163 http://www.w3.org/ns/org#hasMembership 624
191 http://www.w3.org/ns/adms#identifier 420
261 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme 3
191 http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 191
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range 1
3 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain 2
2791 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 10
810 http://schema.org/address 810
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 3
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
1 http://purl.org/dc/terms/source 1
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1
421 http://purl.org/dc/terms/creator 3
1 http://purl.org/dc/terms/contributor 3
191 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/state 3
39 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/candidacy 52

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
420 http://www.w3.org/ns/adms#schemeAgency 2
798 http://www.w3.org/2006/vcard/postal-code 343
810 http://www.w3.org/2006/vcard/extended-address 795
70 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 75
420 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 420
4 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 8
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment 2
619 http://schema.org/name 621
191 http://schema.org/legalName 191
191 http://schema.org/foundingDate 174
614 http://schema.org/birthDate 607
52 http://purl.org/dc/terms/year 2
863 http://purl.org/dc/terms/title 865
1 http://purl.org/dc/terms/modifier 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 1
243 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/shortcut 192
191 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/manner 141
52 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/candidacyNumber 27

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://www.w3.org/ns/org#Membership 624 http://www.w3.org/ns/org#member http://schema.org/Person 619
http://www.w3.org/ns/org#Membership 624 http://www.w3.org/ns/org#organization http://schema.org/Organization 163
http://www.w3.org/ns/org#Membership 624 http://www.w3.org/ns/org#role http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 66
http://schema.org/Person 619 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 619
http://schema.org/Organization 191 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 420
http://schema.org/Organization 191 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 191
http://schema.org/Organization 191 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/state http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 3
http://schema.org/Organization 163 http://www.w3.org/ns/org#hasMembership http://www.w3.org/ns/org#Membership 624
http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/Candidacy 52 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 1
http://schema.org/Organization 39 http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/candidacy http://linked.opendata.cz/ontology/domain/political-parties-cz/Candidacy 52
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property 1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://schema.org/Organization 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://schema.org/Person 1