Obce, okresy a kraje České republiky

Popis
Obce, okresy a kraje České republiky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/obce-okresy-kraje
Vydavatel
http://opendata.cz
http://purl.org/panek#me
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Autoři
http://purl.org/panek#me
Naposledy změněno
2013-06-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/municipality/00232173
http://linked.opendata.cz/resource/municipality/00637564
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3