Vybrané údaje k účinným látkám z NDF-RT databáze

Popis
Datová sada obsahuje vybrané údaje o účinných látkách z databáze The National Drug File - Reference Terminology (NDF-RT). NDF-RT je vytváří U.S. Department of Veterans Affairs, Veterans Health Administration (VHA).
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ndfrt/distribution
Licence
http://www.nlm.nih.gov/copyright.html
Naposledy změněno
2015-11-01+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/ndfrt/drug-ingredient/N0000022023/identifier/ndfrt/N0000022023
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů