Přehled o peněžních tocích

Popis
Účetní výkazy: Přehled o peněžních tocích
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/ppt/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-10+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/prehledPeneznichToku/003/000100/2011012/0000003352/A.
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3