Entity extrahované z účetní legislativy

Popis
Entity a vazby extrahované ze zákona o účetnictví a příslušné vyhlášky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/named-entities
Vydavatel
http://purl.org/knap#me
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/
Autoři
http://purl.org/knap#me
Naposledy změněno
2014-01-10+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/act/2002/500-2002/polozka-concept/B.II.2-závazek-ovládaný-nebo-ovládající-osoba
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
42952
Počet unikátních vlastností
25
Počet unikátních objektů
39969
Počet trojic
168368

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 21566
http://purl.org/lingv#DependencyTree 4200
http://purl.org/lingv#Form 3980
http://purl.org/lingv#Lemma 2232
http://purl.org/lingv#NamedEntityForm 2182
http://purl.org/lingv#PhraseForm 2018
http://purl.org/lingv#Phrase 2018
http://purl.org/lex#NamedEntityConcept 1662
http://purl.org/lingv#NamedEntity 1662
http://purl.org/lex#NamedEntityExpression 1569
http://purl.org/lex#RelationFormOccurrence 1024
http://purl.org/lingv#RelationForm 214
http://purl.org/lex#RelationExpression 143
http://purl.org/lingv#Relation 143
http://purl.org/lex#RelationConcept 143
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 44757
http://purl.org/lingv#bearsForm 21566
http://purl.org/lingv#inDependencyTree 21566
http://purl.org/lingv#hasParentInDependencyTree 17280
http://purl.org/lingv#hasLemma 8507
http://purl.org/lingv#hasDependencyTree 4414
http://purl.org/lingv#isOccurrenceOfNamedEntityDependencyTreeNode 3607
http://purl.org/vocab/frbr/core#realizationOf 1805
http://purl.org/vocab/frbr/core#partOf 1712
http://purl.org/lex#hasConceptKind 1662
http://purl.org/lingv#hasSubject 1146
http://purl.org/lingv#occurrenceOfExpression 1024
http://purl.org/lingv#occurrenceOfForm 1024
http://purl.org/lingv#hasObject 917
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
http://purl.org/dc/terms/author 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://purl.org/lingv#wordPosition 21408
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 15962
http://purl.org/dc/terms/description 2
http://purl.org/dc/terms/title 2
http://purl.org/dc/terms/modified 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
42952 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 16
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
1712 http://purl.org/vocab/frbr/core#realizationOf 1805
1712 http://purl.org/vocab/frbr/core#partOf 1
1024 http://purl.org/lingv#occurrenceOfForm 214
1024 http://purl.org/lingv#occurrenceOfExpression 143
3607 http://purl.org/lingv#isOccurrenceOfNamedEntityDependencyTreeNode 2281
21566 http://purl.org/lingv#inDependencyTree 4413
950 http://purl.org/lingv#hasSubject 1102
17243 http://purl.org/lingv#hasParentInDependencyTree 10597
636 http://purl.org/lingv#hasObject 916
8394 http://purl.org/lingv#hasLemma 6055
4414 http://purl.org/lingv#hasDependencyTree 4413
21566 http://purl.org/lingv#bearsForm 3980
1662 http://purl.org/lex#hasConceptKind 35
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1
1 http://purl.org/dc/terms/author 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
15962 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 10804
21353 http://purl.org/lingv#wordPosition 492
1 http://purl.org/dc/terms/title 2
1 http://purl.org/dc/terms/modified 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 2

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 21566 http://purl.org/lingv#bearsForm http://purl.org/lingv#Form 3980
http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 21353 http://purl.org/lingv#inDependencyTree http://purl.org/lingv#DependencyTree 4200
http://purl.org/lingv#Form 3980 http://purl.org/lingv#hasLemma http://purl.org/lingv#Lemma 2232
http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 3894 http://purl.org/lingv#hasParentInDependencyTree http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 3041
http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 3531 http://purl.org/lingv#isOccurrenceOfNamedEntityDependencyTreeNode http://purl.org/lingv#DependencyTreeNode 2213
http://purl.org/lingv#NamedEntityForm 2182 http://purl.org/lingv#hasDependencyTree http://purl.org/lingv#DependencyTree 2182
http://purl.org/lingv#NamedEntityForm 2182 http://purl.org/lingv#hasLemma http://purl.org/lingv#NamedEntity 1662
http://purl.org/lingv#NamedEntityForm 2182 http://purl.org/lingv#hasLemma http://purl.org/lex#NamedEntityConcept 1662
http://purl.org/lingv#PhraseForm 2018 http://purl.org/lingv#hasDependencyTree http://purl.org/lingv#DependencyTree 2018
http://purl.org/lingv#PhraseForm 2018 http://purl.org/lingv#hasLemma http://purl.org/lingv#Phrase 2018
http://purl.org/lex#NamedEntityExpression 1569 http://purl.org/vocab/frbr/core#realizationOf http://purl.org/lex#NamedEntityConcept 1662
http://purl.org/lex#NamedEntityExpression 1569 http://purl.org/vocab/frbr/core#realizationOf http://purl.org/lingv#NamedEntity 1662
http://purl.org/lex#RelationFormOccurrence 1024 http://purl.org/lingv#occurrenceOfExpression http://purl.org/lex#RelationExpression 143
http://purl.org/lex#RelationFormOccurrence 1024 http://purl.org/lingv#occurrenceOfForm http://purl.org/lingv#RelationForm 214
http://purl.org/lex#RelationFormOccurrence 950 http://purl.org/lingv#hasSubject http://purl.org/lingv#PhraseForm 1102
http://purl.org/lex#RelationFormOccurrence 636 http://purl.org/lingv#hasObject http://purl.org/lingv#PhraseForm 916
http://purl.org/lingv#RelationForm 214 http://purl.org/lingv#hasLemma http://purl.org/lex#RelationConcept 143
http://purl.org/lingv#RelationForm 214 http://purl.org/lingv#hasLemma http://purl.org/lingv#Relation 143
http://purl.org/lex#RelationExpression 143 http://purl.org/vocab/frbr/core#realizationOf http://purl.org/lex#RelationConcept 143
http://purl.org/lex#RelationExpression 143 http://purl.org/vocab/frbr/core#realizationOf http://purl.org/lingv#Relation 143
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/lingv#NamedEntity 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/lex#NamedEntityConcept 1
http://purl.org/lingv#RelationForm 1 http://purl.org/lingv#hasDependencyTree http://purl.org/lingv#DependencyTree 1