Textová reprezentace úplných znění zákonů České republiky

Popis
Dataset obsahuje plain textovou reprezentaci zákonů České republiky ve formátu RDF.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/acts/fulltexts/txt
Naposledy změněno
2014-09-03+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
4371
Počet unikátních vlastností
1
Počet unikátních objektů
3247
Počet trojic
4371

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://linked.opendata.cz/ontology/odcs/txtValue 4371

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
4371 http://linked.opendata.cz/ontology/odcs/txtValue 3247

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů