Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ)

Popis
Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ic/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-18+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00088455
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3