Vybraná data o účinných látkách z databáze DrugBank

Popis
Datová sada obsahuje vybrané údaje o účinných látkách z databáze DrugBank. Databáze je popsána v článku DrugBank 4.0: shedding new light on drug metabolism.Law V, Knox C, Djoumbou Y, Jewison T, Guo AC, Liu Y, Maciejewski A, Arndt D, Wilson M, Neveu V, Tang A, Gabriel G, Ly C, Adamjee S, Dame ZT, Han B, Zhou Y, Wishart DS.Nucleic Acids Res. 2014 Jan 1;42(1):D1091-7. PubMed ID: 24203711
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/drugbank
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://www.drugbank.ca/about#cite
Zdroje
http://www.drugbank.ca/system/downloads/current/drugbank.xml.zip
Naposledy změněno
2015-07-29+02:00

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
86524
Počet unikátních vlastností
81
Počet unikátních objektů
265554
Počet trojic
812196

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 42419
http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 9484
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 7759
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/MedicinalProduct 7073
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Dosage 5544
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Mixture 2705
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Patent 1540

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 76524
http://www.w3.org/ns/adms#identifier 42419
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/packager 20554
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/logP 14875
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/containedIn 11812
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Water-Solubility 7866
http://purl.org/dc/terms/creator 7759
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 7759
http://purl.org/dc/terms/type 7759
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/dosage 7687
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Molecular-Weight 7023
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Molecular-Formula 7016
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/logS 6881
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Monoisotopic-Weight 6870
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/SMILES 6868
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/MDDR-Like-Rule 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/H-Bond-Donor-Count 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/InChIKey 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Rotatable-Bond-Count 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Number-of-Rings 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Rule-of-Five 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/H-Bond-Acceptor-Count 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Polar-Surface-Area--PSA- 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Refractivity 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Bioavailability 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Ghose-Filter 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Physiological-Charge 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/InChI 6810
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Polarizability 6805
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Traditional-IUPAC-Name 6802
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/IUPAC-Name 6802
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/pKa--strongest-basic- 6381
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/manufacturer 5985
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/pKa--strongest-acidic- 5849
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/mixture 3105
http://xmlns.com/foaf/0.1/page 2742
http://linked.opendata.cz/ontology/sukl/drug/hasATCCode 1926
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patent 1584
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Melting-Point 1477
http://linked.opendata.cz/ontology/sukl/drug/hasAHFSCode 1155
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/pKa 418
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Boiling-Point 254
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Isoelectric-Point 90
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Hydrophobicity 85
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/caco2-Permeability 82

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/propertyValue 155038
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 42419
http://www.w3.org/ns/adms#schemeAgency 40879
http://purl.org/goodrelations/v1#name 26423
http://purl.org/dc/terms/title 22676
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/propertySource 22210
http://purl.org/goodrelations/v1#url 15254
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/synonym 13332
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/price 11794
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/unit 10512
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/group 8505
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/form 7564
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/strength 7557
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/currency 7073
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/route 6974
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/ingredients 3105
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/description 3076
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/casRegistryNumber 2705
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/indication 2613
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/mechanismOfAction 2490
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/affectedOrganism 2185
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/category 1698
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/generalReferences 1585
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/synthesisReference 1565
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patentApproved 1546
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patentExpires 1543
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/country 1540
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/halfLife 1320
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/absorption 1292
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/toxicity 1285
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/foodInteraction 1186
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/proteinBinding 999
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/routeOfElimination 869
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/salt 648
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/volumeOfDistribution 514
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/clearance 478

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
1390 http://xmlns.com/foaf/0.1/page 2729
9299 http://www.w3.org/ns/adms#identifier 42419
7759 http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 7759
76524 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 7
7759 http://purl.org/dc/terms/type 1
7759 http://purl.org/dc/terms/creator 1
1504 http://linked.opendata.cz/ontology/sukl/drug/hasATCCode 1926
961 http://linked.opendata.cz/ontology/sukl/drug/hasAHFSCode 315
638 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patent 1540
1216 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/packager 8818
6381 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/pKa--strongest-basic- 4751
5849 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/pKa--strongest-acidic- 4490
418 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/pKa 405
415 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/mixture 2705
835 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/manufacturer 4662
6690 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/logS 5035
6815 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/logP 7872
1181 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/dosage 5544
1126 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/containedIn 7073
82 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/caco2-Permeability 82
6734 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Water-Solubility 5534
6802 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Traditional-IUPAC-Name 4988
6868 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/SMILES 5014
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Rule-of-Five 4982
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Rotatable-Bond-Count 4989
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Refractivity 4989
6805 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Polarizability 4986
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Polar-Surface-Area--PSA- 4989
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Physiological-Charge 4982
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Number-of-Rings 4982
6870 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Monoisotopic-Weight 5014
7023 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Molecular-Weight 5093
7016 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Molecular-Formula 5092
1477 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Melting-Point 1382
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/MDDR-Like-Rule 4982
90 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Isoelectric-Point 90
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/InChIKey 4989
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/InChI 4989
6802 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/IUPAC-Name 4988
85 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Hydrophobicity 85
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/H-Bond-Donor-Count 4989
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/H-Bond-Acceptor-Count 4989
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Ghose-Filter 4982
254 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Boiling-Point 253
6810 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Bioavailability 4982

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
40879 http://www.w3.org/ns/adms#schemeAgency 16
42419 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 41330
8007 http://purl.org/goodrelations/v1#url 947
9484 http://purl.org/goodrelations/v1#name 2320
17537 http://purl.org/dc/terms/title 21895
514 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/volumeOfDistribution 498
7073 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/unit 56
1285 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/toxicity 1243
1565 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/synthesisReference 1537
2113 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/synonym 13287
5478 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/strength 2006
648 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/salt 1
869 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/routeOfElimination 850
5497 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/route 111
999 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/proteinBinding 772
10000 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/propertyValue 65168
10000 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/propertySource 595
7073 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/price 3188
1540 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patentExpires 1188
1540 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patentApproved 1148
2490 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/mechanismOfAction 2462
2705 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/ingredients 1390
2613 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/indication 2260
1320 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/halfLife 1088
7759 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/group 6
1585 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/generalReferences 1560
5544 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/form 142
649 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/foodInteraction 489
3076 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/description 3046
7073 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/currency 1
1540 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/country 2
478 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/clearance 478
1698 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/category 1
2705 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/casRegistryNumber 2688
1941 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/affectedOrganism 108
1292 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/absorption 1178

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 7759 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 40879
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Patent 1540 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 1540
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 1216 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/packager http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 8818
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 1181 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/dosage http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Dosage 5544
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 1126 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/containedIn http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/MedicinalProduct 7073
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 835 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/manufacturer http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 4662
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 638 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/patent http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Patent 1540
http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Drug 415 http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/mixture http://linked.opendata.cz/ontology/drugbank/Mixture 2705