Měnové kurzy vzhledem k EUR

Popis
Měnové kurzy z Evropské centrální banky (k EUR)
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/currency
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-sdmx.xml
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2017-04-24+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/currency#USD
http://linked.opendata.cz/resource/currency#CZK-2012-12-04
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
145062
Počet unikátních vlastností
23
Počet unikátních objektů
89920
Počet trojic
725439

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://purl.org/linked-data/cube#Observation 145054
http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty 2
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1
http://purl.org/linked-data/cube#DataSet 1
http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1
http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty 1
http://purl.org/linked-data/cube#DataStructureDefinition 1
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 145063
http://purl.org/linked-data/cube#dataSet 145054
http://linked.opendata.cz/resource/ontology/currencies#currency 145054
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range 2
http://purl.org/linked-data/cube#dimension 2
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 2
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain 2
http://purl.org/dc/terms/source 2
http://purl.org/linked-data/cube#structure 1
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://purl.org/dc/terms/creator 1
http://purl.org/linked-data/cube#measure 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://purl.org/dc/terms/subject 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/dimension#refTime 145182
http://linked.opendata.cz/resource/ontology/currencies#hasRate 145054
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 6
http://purl.org/dc/terms/description 2
http://purl.org/dc/terms/title 2
http://purl.org/dc/terms/modified 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
2 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range 2
2 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain 1
145059 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 9
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 2
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
1 http://purl.org/linked-data/cube#structure 1
1 http://purl.org/linked-data/cube#measure 1
2 http://purl.org/linked-data/cube#dimension 2
145054 http://purl.org/linked-data/cube#dataSet 1
1 http://purl.org/dc/terms/subject 1
1 http://purl.org/dc/terms/source 2
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1
1 http://purl.org/dc/terms/creator 1
145054 http://linked.opendata.cz/resource/ontology/currencies#currency 41

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
3 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 6
145054 http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/dimension#refTime 4653
1 http://purl.org/dc/terms/title 2
1 http://purl.org/dc/terms/modified 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 2
145054 http://linked.opendata.cz/resource/ontology/currencies#hasRate 85187

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/linked-data/cube#Observation 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty 1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://purl.org/linked-data/cube#structure http://purl.org/linked-data/cube#DataStructureDefinition 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://purl.org/linked-data/cube#structure http://purl.org/linked-data/cube#DataStructureDefinition 1
http://purl.org/linked-data/cube#DataSet 1 http://purl.org/linked-data/cube#structure http://purl.org/linked-data/cube#DataStructureDefinition 1
http://purl.org/linked-data/cube#DataSet 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/linked-data/cube#Observation 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/linked-data/cube#Observation 1
http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty 1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 1