Slovník CPV 2008 - Common Procurement Vocabulary 2008

Popis
Slovník CPV 2008 - Common Procurement Vocabulary 2008 - převedený do RDF
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/cpv-2008
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0
Zdroje
http://simap.europa.eu/news/new-cpv/cpv_2008_xml.zip
Naposledy změněno
2013-11-11+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/cpv-2008/concept/18317000
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
10360
Počet unikátních vlastností
26
Počet unikátních objektů
256380
Počet trojic
288174

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 10357
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 2
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 10361
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme 10357
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broaderTransitive 9409
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrowerTransitive 9409
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf 45
http://rdfs.org/ns/void#vocabulary 2
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://purl.org/dc/terms/source 1
http://rdfs.org/ns/void#rootResource 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 238211
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 10357
http://purl.org/dc/terms/title 4
http://purl.org/dc/terms/description 2
http://purl.org/dc/terms/created 2
http://purl.org/dc/terms/modified 1
http://rdfs.org/ns/void#uriSpace 1
http://rdfs.org/ns/void#classes 1
http://rdfs.org/ns/void#properties 1
http://rdfs.org/ns/void#triples 1
http://rdfs.org/ns/void#distinctObjects 1
http://rdfs.org/ns/void#distinctSubjects 1
http://rdfs.org/ns/void#entities 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
45 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf 1
2923 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrowerTransitive 9409
10357 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme 2
9409 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broaderTransitive 2923
10360 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 4
1 http://rdfs.org/ns/void#vocabulary 2
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#rootResource 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
1 http://purl.org/dc/terms/source 1
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
10357 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 236543
10357 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 10357
1 http://rdfs.org/ns/void#uriSpace 1
1 http://rdfs.org/ns/void#triples 1
1 http://rdfs.org/ns/void#properties 1
1 http://rdfs.org/ns/void#entities 1
1 http://rdfs.org/ns/void#distinctSubjects 1
1 http://rdfs.org/ns/void#distinctObjects 1
1 http://rdfs.org/ns/void#classes 1
3 http://purl.org/dc/terms/title 3
1 http://purl.org/dc/terms/modified 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 2
2 http://purl.org/dc/terms/created 1

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 10357 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 2
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 9409 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broaderTransitive http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 2923
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 2923 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrowerTransitive http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 9409
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 45 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#rootResource http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#rootResource http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1