Soudy České republiky

Popis
Data o soudech ČR, jejich kontakty a zkratky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/court/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.statnisprava.cz/
http://iuridictum.pecina.cz/w/Soudn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2013-06-17+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/ustavni-soud
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/obvodni-soud-pro-prahu-4
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3