Soudy České republiky

Popis
Data o soudech ČR, jejich kontakty a zkratky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/court/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.statnisprava.cz/
http://iuridictum.pecina.cz/w/Soudn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2013-06-17+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/ustavni-soud
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/obvodni-soud-pro-prahu-4
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
353
Počet unikátních vlastností
35
Počet unikátních objektů
1321
Počet trojic
2480

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://schema.org/PostalAddress 115
http://purl.org/lex#Court 115
http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 115
http://schema.org/Organization 115
http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 115
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#District 94
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Regional 16
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 5
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 5
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Supreme 2
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Superior 2
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Constitutional 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 705
http://purl.org/dc/terms/creator 116
http://schema.org/url 115
http://www.w3.org/ns/adms#identifier 115
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 115
http://schema.org/address 115
http://rdfs.org/ns/void#vocabulary 11
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme 5
http://purl.org/lex/court-kinds#higherCourt 3
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf 2
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 2
http://purl.org/dc/terms/source 2
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#hasTopConcept 2
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range 1
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy 1
http://rdfs.org/ns/void#uriSpace 1
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://purl.org/dc/terms/title 117
http://schema.org/addressLocality 115
http://schema.org/streetAddress 115
http://schema.org/addressCountry 115
http://schema.org/postalCode 115
http://www.w3.org/ns/adms#schemeAgency 115
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 115
http://schema.org/faxNumber 115
http://schema.org/telephone 115
http://schema.org/email 111
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 11
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2
http://purl.org/dc/terms/description 2
http://purl.org/dc/terms/modified 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
115 http://www.w3.org/ns/adms#identifier 115
2 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf 1
5 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme 1
1 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#hasTopConcept 2
115 http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs 99
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#range 1
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy 1
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#domain 1
353 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 17
115 http://schema.org/url 100
115 http://schema.org/address 115
1 http://rdfs.org/ns/void#vocabulary 11
1 http://rdfs.org/ns/void#uriSpace 1
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 2
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
3 http://purl.org/lex/court-kinds#higherCourt 3
1 http://purl.org/dc/terms/source 2
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1
116 http://purl.org/dc/terms/creator 2

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
115 http://www.w3.org/ns/adms#schemeAgency 1
6 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel 11
115 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation 99
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2
115 http://schema.org/telephone 107
115 http://schema.org/streetAddress 108
115 http://schema.org/postalCode 102
115 http://schema.org/faxNumber 113
111 http://schema.org/email 106
115 http://schema.org/addressLocality 82
115 http://schema.org/addressCountry 1
116 http://purl.org/dc/terms/title 117
1 http://purl.org/dc/terms/modified 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 2

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 115 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 115
http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 115 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 115
http://schema.org/Organization 115 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 115
http://schema.org/Organization 115 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 115
http://purl.org/lex#Court 115 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 115
http://purl.org/lex#Court 115 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 115
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#District 94 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 94
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#District 94 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 94
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Regional 16 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 16
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Regional 16 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 16
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 5 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 5 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 5 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 5 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 3 http://purl.org/lex/court-kinds#higherCourt http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 3
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 3 http://purl.org/lex/court-kinds#higherCourt http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 3
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 3 http://purl.org/lex/court-kinds#higherCourt http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 3
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 3 http://purl.org/lex/court-kinds#higherCourt http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 3
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 2 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Superior 2 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 2
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Supreme 2 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 2
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Supreme 2 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 2
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 2 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Superior 2 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 2
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 2 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 2 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#hasTopConcept http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 2
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 2
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/lex#Court 2
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/goodrelations/v1#BusinessEntity 2
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://schema.org/Organization 2
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#vocabulary http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#hasTopConcept http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 2
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Constitutional 1 http://schema.org/address http://schema.org/PostalAddress 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#District 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Constitutional 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#vocabulary http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#hasTopConcept http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept 2
http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty 1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://schema.org/Organization 2
http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#hasTopConcept http://www.w3.org/2002/07/owl#Class 2
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Constitutional 1 http://www.w3.org/ns/adms#identifier http://www.w3.org/ns/adms#Identifier 1
http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty 1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://purl.org/lex#Court 2
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#vocabulary http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#Constitutional 1
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/kinds#District 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#vocabulary http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme 1