Zajištění České obchodní inspekce

Popis
Přehled základních informací o všech zajištěních, které inspektoři České obchodní inspekce provedli od 1. 1. 2012.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/coi.cz/zajisteni/distribution
Licence
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu/open-data-licence/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/confiscation/17117
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3