Data o veřejných zakázkách z profilů zadavatelů veřejných zakázek

Popis
Obsahuje data o veřejných zakázkách stažená z profilů zadavatelů veřejných zakázek
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/buyer-profiles/contracts/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://vestnikverejnychzakazek.cz/en-US/Searching/ShowPublicPublisherProfiles
Autoři
http://purl.org/klimek#me
http://opendata.cz
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00007064
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
267950
Počet unikátních vlastností
27
Počet unikátních objektů
385325
Počet trojic
1241673

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://purl.org/procurement/public-contracts#Tender 103596
http://purl.org/goodrelations/v1#PriceSpecification 87024
http://purl.org/procurement/public-contracts#Contract 77329
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 267950
http://purl.org/procurement/public-contracts#supplier 102846
http://purl.org/procurement/public-contracts#offeredPrice 87024
http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#status 78951
http://purl.org/procurement/public-contracts#contractingAuthority 77533
http://purl.org/procurement/public-contracts#tender 76548
http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#limit 39873
http://purl.org/procurement/public-contracts#procedureType 34514
http://purl.org/procurement/public-contracts#awardedTender 27048
http://purl.org/procurement/public-contracts#subsupplier 1868
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://purl.org/dc/terms/contributor 1
http://purl.org/dc/terms/creator 1
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://purl.org/dc/terms/source 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue 91482
http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrency 87024
http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded 87024
http://purl.org/dc/terms/title 80364
http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#kodprofil 74011
http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#kodusvzis 15814
http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#rozpad 8742
http://purl.org/procurement/public-contracts#procedureType 3047
http://purl.org/dc/terms/description 1
http://purl.org/dc/terms/modifier 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
267950 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 4
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 1
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
77235 http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#status 5
39873 http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#limit 3
18504 http://purl.org/procurement/public-contracts#tender 76548
102846 http://purl.org/procurement/public-contracts#supplier 16460
1047 http://purl.org/procurement/public-contracts#subsupplier 1450
34364 http://purl.org/procurement/public-contracts#procedureType 11
65852 http://purl.org/procurement/public-contracts#offeredPrice 87024
77329 http://purl.org/procurement/public-contracts#contractingAuthority 6652
25231 http://purl.org/procurement/public-contracts#awardedTender 27048
1 http://purl.org/dc/terms/source 1
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1
1 http://purl.org/dc/terms/creator 1
1 http://purl.org/dc/terms/contributor 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
8079 http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#rozpad 6348
15807 http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#kodusvzis 15618
71772 http://purl.org/procurement/public-contracts-czech#kodprofil 25970
3047 http://purl.org/procurement/public-contracts#procedureType 83
87024 http://purl.org/goodrelations/v1#valueAddedTaxIncluded 2
87024 http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrencyValue 57829
87024 http://purl.org/goodrelations/v1#hasCurrency 2
77229 http://purl.org/dc/terms/title 65369
1 http://purl.org/dc/terms/modifier 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 1

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://purl.org/procurement/public-contracts#Tender 65852 http://purl.org/procurement/public-contracts#offeredPrice http://purl.org/goodrelations/v1#PriceSpecification 87024
http://purl.org/procurement/public-contracts#Contract 25231 http://purl.org/procurement/public-contracts#awardedTender http://purl.org/procurement/public-contracts#Tender 27048
http://purl.org/procurement/public-contracts#Contract 18504 http://purl.org/procurement/public-contracts#tender http://purl.org/procurement/public-contracts#Tender 76548