Data o veřejných zakázkách z profilů zadavatelů veřejných zakázek

Popis
Obsahuje data o veřejných zakázkách stažená z profilů zadavatelů veřejných zakázek
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/buyer-profiles/contracts/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://vestnikverejnychzakazek.cz/en-US/Searching/ShowPublicPublisherProfiles
Autoři
http://purl.org/klimek#me
http://opendata.cz
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00007064
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3