Data o subjektech ze systému ARES - živnostenský rejstřík

Popis
Obsahuje data o právnických osobách ze systému ARES obsažena v živnostenském rejstříku
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ares/rzp/distribution/rdf
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2016-12-10+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00084018
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů