NUTS 2008

Popis
Hierarchický seznam Nomenklatury teritoriálních jednotek pro statistiky - NUTS - edice 2008
URI datasetu
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/
Vydavatel
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon
Licence
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/lu/
Zdroje
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
European Commission - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
Naposledy změněno
2008-01-01+02:00
Příklady entit
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/CZ01
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/UKM5
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
301: Bad response, 301: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.10.3