NUTS 2008

Popis
Hierarchický seznam Nomenklatury teritoriálních jednotek pro statistiky - NUTS - edice 2008
URI datasetu
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/
Vydavatel
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon
Licence
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/lu/
Zdroje
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
European Commission - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
Naposledy změněno
2008-01-01+02:00
Příklady entit
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/CZ01
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/UKM5
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
2009
Počet unikátních vlastností
21
Počet unikátních objektů
7903
Počet trojic
14008

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 2008
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 2010
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasSubRegion 1974
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasParentRegion 1974
http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 2
http://creativecommons.org/ns#license 1
http://purl.org/dc/terms/license 1
http://creativecommons.org/ns#morePermissions 1
http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
http://purl.org/dc/terms/publisher 1
http://purl.org/dc/terms/source 1

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#name 2008
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2008
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#regionCode 2008
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#level 2008
http://purl.org/dc/terms/description 2
http://purl.org/dc/terms/title 2
http://purl.org/dc/terms/modified 1
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment 1
http://purl.org/dc/terms/valid 1
http://purl.org/dc/terms/source 1
http://purl.org/dc/terms/subject 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů
2009 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 3
1 http://rdfs.org/ns/void#sparqlEndpoint 1
1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource 2
1 http://rdfs.org/ns/void#dataDump 1
1 http://purl.org/dc/terms/source 1
1 http://purl.org/dc/terms/publisher 1
1 http://purl.org/dc/terms/license 1
520 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasSubRegion 1974
1974 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasParentRegion 520
1 http://creativecommons.org/ns#morePermissions 1
1 http://creativecommons.org/ns#license 1

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů
2008 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 2008
1 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment 1
1 http://purl.org/dc/terms/valid 1
1 http://purl.org/dc/terms/title 2
1 http://purl.org/dc/terms/subject 1
1 http://purl.org/dc/terms/source 1
1 http://purl.org/dc/terms/modified 1
1 http://purl.org/dc/terms/description 2
2008 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#regionCode 2008
2008 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#name 1857
2008 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#level 4

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 1974 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasParentRegion http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 520
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 520 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#hasSubRegion http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 1974
http://rdfs.org/ns/void#Dataset 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 2
http://www.w3.org/ns/prov#Entity 1 http://rdfs.org/ns/void#exampleResource http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ontologies/geographic.rdf#NUTSRegion 2