Míra registrované nezaměstnanosti v regionech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data o míře registrované nezaměstnanosti v regionech ČR podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/unemployment-rate/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-22+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/unemployment-rate/CZ0201/2008-12-31/T
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů