Počty obyvatel v okresech ČR dle 5ti letých věkových kategorií

Popis
Tento dataset obsahuje počty obyvatel v okresech České republiky ve věkových kategoriích rozdělených v 5ti letých intervalech s odlišením věkové kategorie 0 let. Poslední věková kategorie je 90-94 let. Všechny vyšší kategorie jsou agregovány do 95 let a více. Datová sada rozlišuje pohlaví muži a ženy.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/demography-in-regions-czech-republic-age-categories/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-21+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/demography-in-regions-czech-republic-age-categories/CZ0100/2007-12-31/F/35
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Základní datové metriky

Počet unikátních subjektů
0
Počet unikátních vlastností
0
Počet unikátních objektů
0
Počet trojic
0

Seznam unikátních typů a jejich frekvencí

URI typu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-objekt a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam unikátních vazeb predikát-literál a jejich počty

URI predikátu Počet

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní objekt

Počet subjektů URI predikátu Počet objektů

Seznam počtů vazeb unikátní subjekt-predikát-unikátní literál

Počet subjektů URI predikátu Počet literálů

Seznam počtů vazeb typ subjektu-predikát-typ objektu

Typ subjektu Počet subjektů URI predikátu Typ objektu Počet objektů