veřejná správa

After Open Data and Public Sector: applying Austrian experience in Czech Republic

English

On Tuesday February 28th 2012, the seminar Open Data and Public Sector: applying Austrian experience in Czech Republic was held in the Chamber of Deputies of the parliament of Czech Republic. The event was supported by Jan Farský, member of Czech parliament. The guests of the seminar presented the current state of application of open data priniciples in the Austrian public sector.

Otevřená data a veřejná správa: rakouské zkušenosti a jejich využití v ČR

Czech

V úterý 28. 2. se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za podpory poslance Jana Farského konal seminář na téma otevřených dat ve veřejné správě za účasti rakouských hostů. Hosté semináře představili současný stav aplikace principů otevřených dat v rakouské veřejné sféře.

Subscribe to RSS - veřejná správa