Spolupráce

Iniciativa OpenData.cz spolupracuje a podílí se na následujících projektech:

LOD2 Project

LOD2

Spolu s dalšími 15 partnery z 11 evropských zemí se členové OpenData.cz účastní na projektu LOD2 financovaném Evropskou komisí v 7. rámcovém programu. Cílem projektu je vytvořit funkční sadu nástrojů pro práci s linked open data.

Náš stát.cz

Náš stát.cz

OpenData.cz je součástí sítě Náš stát sdružující organizace a projekty, které pomáhají ke zlepšení české veřejné správy.

Open Knowledge Foundation - Czech Republic

Open Knowledge Foundation - Czech Republic

Spolupracujeme na vytvoření pobočky Open Knowledge Foundation v České republice, abychom podpořili komunitu lidí pracujících s otevřenými daty a znalostmi.

Česky