Návod na práci s katalogem CKAN

Autor:

  • Martin Tajtl

Vytvořeno za podpory grantu IGA VŠE 10/2011 Sémantické propojování dat ve veřejné správě.

Příručka ke stažení (PDF)

Podrobnější návod použití software CKAN naleznete v této metodice.

Prohlížení CKAN datasetů

  1. Otevřete si http://cz.ckan.net.
  2. Do pole Vyhledat data napište heslovitě, jaká data vás zajímají (např. čerpací stanice nebo znečištění ovzduší).
  3. Z nalezených položek si vyberte tu, která odpovídá vašim požadavkům.
  4. Po otevření položky si kliknutím na název zdroje stáhnete soubor s daty, případně budete odkázáni na aplikaci, ve které si data můžete vyhledat. Na stránce rovněž naleznete další informace popisující tato data.

Prohlížení CKAN datasetů

Výsledek vyhledávání

Náhled CKAN datasetu

Vytvoření CKAN datasetu

  1. Otevřete si http://cz.ckan.net.
  2. Vyberte možnost Vytvoření datasetu nebo Přidat dataset.
  3. Zadejte srozumitelný titulek datového setu (musí být v katalogu unikátní).
  4. Nově vzniklý, prázdný dataset nyní popíšete. Začnete přes Upravit.
  5. Vložíte data a jejich popis. Jednotlivé položky popisu jsou roztříděny do kategorií na levé straně.

Postup vytváření datasetu

Vytváření CKAN datasetu

Pojmenování vytvářeného datasetu

Potvrzení vytvoření nového datasetu

Vložení základních informací

Vložení rozšiřujících informací

Vložení datových zdrojů

Přidání tagů a skupin

Vložení doplňujících informací

Náhled hotového datasetu

Česky