Proč otevřená data?

Díky Internetu jsme získali rychlý online přístup k množství různých informací. Čím dál tím víc si vytváříme svůj obraz o okolí právě na základě informací dostupných online. Veřejnost je zvyklá používat různé aplikace na Internetu k nakupování, vyhledávání informací a zpráv, ovládání svých účtů u bank či mobilních operátorů, komunikaci s přáteli atd.

Veřejná správa jako zdroj dat

Zřídka kdy to jsou ale aplikace veřejné správy. Ta přitom produkuje mnoho různých dat, která jsou pro občany mimořádně zajímavá. Pokud by k datům existovaly smysluplné online aplikace, občané by je využívali stejně, jako dnes využívají aplikace k nakupování, vyhledávání, atd. Uveďme několik příkladů aplikací založených na datech vlády či veřejných institucí Velké Británie: UKCrimeStats (kriminalita), uk.roadworks (opravy silnic) či CareHomeMap (průvodce po domácí zdravotní péči).

Aplikace nevytvářela britská vláda ani žádné město či jiná veřejná instituce. Nikdo z nich ani nemusel investovat do jejich vytvoření. To by ani nebylo možné. Podobných aplikací připadá v úvahu celá řada. Navíc je potřeba je vyvíjet pro různé platformy (např. Android vs. iPhone). I kdyby vláda, město či jiná instituce chtěly, neměly by čas ani finance na vývoj a údržbu takového množství aplikací.

Kouzlo je v tom, že veřejná správa (úřad, město, …) zveřejní svá data na Internetu v otevřené podobě tak, aby s nimi mohla volně pracovat veřejnost. Široká veřejnost samozřejmě nechce pracovat přímo s daty. Vyžaduje zajímavé aplikace, které s daty pracují, jako jsou např. ty uvedené výše. Aplikace vytvoří odborná veřejnost. Ať již z čistého nadšení nebo jako součást svého byznysu, na tom nezáleží. Důležité je, že data jsou dostupná komukoliv a nikdo není diskriminován. Jak ukazují příklady ze světa, není třeba se obávat nedostatku aplikací, které jsou veřejnosti dostupné zdarma.

Zveřejnění dat v otevřené podobě je přitom pro veřejnou správu velice levné, řádově levnější než vytváření a údržba aplikací. Data už totiž veřejná správa dávno má. Buď je má uloženy v databázích svých informačních systémů, nebo leží v podobě „excelovských“ tabulek v počítačích úředníků.

Co je ale přesně myšleno tou otevřenou podobou? Jedná se o následující:

  • technická otevřenost, tj. zveřejnění dat ve standardním strojově čitelném formátu,
  • legislativní otevřenost, tj. zveřejnění dat pod otevřenou licencí,
  • dostupnost a původnost, tj. jednotlivé datové sady jsou zveřejňovány jako jeden celek a nezměněné (tj. např. ne statistiky ale data, na základě kterých se dají statistiky spočítat),
  • přehlednost, tj. katalogizace datových sad v katalogu dat pro usnadnění vyhledávání.

V některých oblastech je již splněna technická otevřenost. Např. IS Ministerstva financí ARES či ÚFIS umožňují technicky otevřený přístup k datům ve svých databázích. Další body ale splněny nejsou. V některých oblastech samozřejmě nelze k otevřenému zveřejnění dat přistoupit (např. strategická data o rozvodech elektrické sítě nebo údaje chráněné zákonem o ochraně osobních údajů). To je ale jen malá část dat, která veřejná správa vytváří. Existuje mnoho dat, která zveřejnit může.

Otevřená data ve světě

Jako první se systematickým zveřejňováním dat v otevřené podobě začala zabývat vláda USA. Katalog založila v květnu roku 2009. Ten záhy získal podporu prezidenta Obamy a stal se tak oficiálním národním katalogem dat. Prezident v prosinci téhož roku vydal direktivu, která nařizovala všem vládním institucím a agenturám identifikovat ve svých databázích tři datové sady a zveřejnit je prostřednictvím portálu . Podobným směrem se vydaly i další země a samostatná města a instituce , namátkou zmiňme např. Velkou Británii , Keňu či Světovou banku.

V současnosti je pro ČR asi nejinspirativnější zemí Rakousko. Zde začala v březnu roku 2011 působit pracovní skupina složená ze zástupců rakouské federální vlády a 4 měst včetně Vídně a Lince. Postupně její aktivity vedly k založení vládního katalogu dat a katalogů Vídně a Lince. Pracovní skupina se pravidelně schází a systematicky pracuje na mapování datových sad vlastněných zapojenými institucemi a jejich zveřejňování a katalogizaci.

Proč státy, města a instituce ve světě začaly v uplynulém roce tak masivně podporovat myšlenku otevřených dat? Protože přišly na následující:

  1. Otevřená data jsou důležitým a nedílným prvkem konceptu transparentní veřejné správy.
  2. Odborná veřejnost získává podklady pro svobodnou vědeckou a výzkumnou činnost a je tak schopna daleko efektivněji vyvíjet tlak na racionálnější fungování veřejné správy.
  3. Odborná veřejnost může svobodně vytvářet softwarové aplikace, které zpřístupňují data laické veřejnosti ve srozumitelné podobě.
  4. Veřejná správa šetří prostředky, protože se může věnovat jen tvorbě strategicky důležitých a zákonem daných informačních systémů.
  5. Veřejná správa systematizuje sběr a zveřejňování dat. Lépe se odhalují zdroje duplicitních dat. Veřejná správa získává přehled o tom, kde jsou tvořena jaká data. To v důsledku vede k dalšímu šetření prostředků.

Zajímavý popis výhod otevřených dat zřejmě nepředčí projev Davida Camerona „The next age of government“ z konference TED2010 (cca 15min).

I když je myšlenka otevřených dat nová, fenomén otevřených dat veřejné správy se světem rychle šíří. Proto i Česká republika musí vyvinout vlastní aktivitu, pokud nechce zůstat pozadu jak technologicky, tak společensky. Není ale nutné hned provádět revoluci. Zatím postačí někde začít – zprovoznit katalog pro otevřená data (jehož prototyp již iniciativa OpenData.cz zprovoznila) a začít v něm systematicky zveřejňovat některá data některých pilotních měst či úřadů ČR – jako v Rakousku.

Iniciativa http://OpenData.cz si klade za cíl (1) informovat odbornou i laickou veřejnost o principech a výhodách otevřených dat a (2) realizovat technickou platformu pro otevřená data v ČR. Systematicky spolupracuje s několika institucemi veřejné správy, analyzuje jejich data a pomáhá je zveřejňovat v otevřené podobě. Také demonstruje výše uvedné výhody tím, že nad daty vyvíjí ukázkové softwarové aplikace, které volně z přístupňuje veřejnosti. V případě zájmu můžeme pro Vás uspořádat seminář, kde Vám vše rádi vysvětlíme.

Undefined