Otevřená datová infrastruktura

Otevřená datová infrastruktura je vybudována na jednoduchých technologických principech Linked Data. Principy popisují, jak mají být data publikována na webu a jsou následující:

  • Objekty reálného světa (konkrétní i abstraktní) mají přiřazeny jednoznačné webové identifikátory (tzv. HTTP URI).
  • Při přístupu k HTTP URI nějakého objektu jsou poskytnuta data ve standardizovaném strojově čitelném formátu (RDF).
  • Data o objektu obsahují i (významové) odkazy na HTTP URI jiných objektů, takže je možné dohledávat související data v prostoru propojených dat (Linked Data).

Datové sady elektronického zdravotnictví

Ostatní datové sady

Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ)

Popis
Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ic/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-18+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00088455
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Výkazy zisku a ztrát obcí ČR

Popis
Výkazy zisku a ztrát obcí ČR
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/wwwinfo.mfcr.cz/vykazy-zisku-a-ztraty
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Autoři
http://purl.org/panek#me
Naposledy změněno
2013-06-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/wwwinfo.mfcr.cz/income-statement/00573124
http://linked.opendata.cz/resource/wwwinfo.mfcr.cz/income-statement/00573051
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Soudy České republiky

Popis
Data o soudech ČR, jejich kontakty a zkratky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/court/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.statnisprava.cz/
http://iuridictum.pecina.cz/w/Soudn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2013-06-17+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/obvodni-soud-pro-prahu-4
http://linked.opendata.cz/resource/court/cz/ustavni-soud
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Obce, okresy a kraje České republiky

Popis
Obce, okresy a kraje České republiky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/obce-okresy-kraje
Vydavatel
http://opendata.cz
http://purl.org/panek#me
Licence
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Autoři
http://purl.org/panek#me
Naposledy změněno
2013-06-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/municipality/00637564
http://linked.opendata.cz/resource/municipality/00232173
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Měnové kurzy vzhledem k EUR

Popis
Měnové kurzy z Evropské centrální banky (k EUR)
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/currency
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-sdmx.xml
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2017-04-24+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/currency#USD
http://linked.opendata.cz/resource/currency#CZK-2012-12-04
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Slovník CPV 2008 - Common Procurement Vocabulary 2008

Popis
Slovník CPV 2008 - Common Procurement Vocabulary 2008 - převedený do RDF
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/cpv-2008
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0
Zdroje
http://simap.europa.eu/news/new-cpv/cpv_2008_xml.zip
Naposledy změněno
2013-11-11+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/cpv-2008/concept/18317000
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

NUTS 2008

Popis
Hierarchický seznam Nomenklatury teritoriálních jednotek pro statistiky - NUTS - edice 2008
URI datasetu
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/
Vydavatel
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon
Licence
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/lu/
Zdroje
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
European Commission - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
Naposledy změněno
2008-01-01+02:00
Příklady entit
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/CZ01
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/rdfdata/nuts2008/UKM5
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

NUTS kódy v RDF

Popis
EU NUTS klasifikace jako Linked Data
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/external-dataset/geovoc-nuts
Vydavatel
http://nuts.geovocab.org/
Licence
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units_statistical_units_1
Zdroje
http://nuts.geovocab.org/
Autoři
http://www.aifb.kit.edu/id/AIFB
http://harth.org/andreas/foaf#ah
Naposledy změněno
2013-01-04+02:00
Příklady entit
http://nuts.geovocab.org/id/NO
http://nuts.geovocab.org/id/DE112
http://nuts.geovocab.org/id/nuts0
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump
Dump
Dump

Vybraná data o účinných látkách z databáze DrugBank

Popis
Datová sada obsahuje vybrané údaje o účinných látkách z databáze DrugBank. Databáze je popsána v článku DrugBank 4.0: shedding new light on drug metabolism.Law V, Knox C, Djoumbou Y, Jewison T, Guo AC, Liu Y, Maciejewski A, Arndt D, Wilson M, Neveu V, Tang A, Gabriel G, Ly C, Adamjee S, Dame ZT, Han B, Zhou Y, Wishart DS.Nucleic Acids Res. 2014 Jan 1;42(1):D1091-7. PubMed ID: 24203711
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/drugbank
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://www.drugbank.ca/about#cite
Zdroje
http://www.drugbank.ca/system/downloads/current/drugbank.xml.zip
Naposledy změněno
2015-07-29+02:00

HTML representation of consolidated acts of Czech republic

Popis
The dataset contains a HTML representation of acts of Czech republic in RDF format.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/acts/fulltexts
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Autoři
http://purl.org/knap#me
Naposledy změněno
2014-09-18+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Agendy orgánů veřejné moci České republiky

Popis
Tento datový zdroj vám umožňuje získat seznam agend vykonávaných orgány veřejné moci včetně linků na zákony, podle kterých jsou agendy vykonávány.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/seznam.gov.cz/agendy/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/seznam.gov.cz/agendy/A385/2011-12-21
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Číselníky z Monitoru státní pokladny Ministerstva financí České republiky

Popis
Číselníky z Monitoru státní pokladny Ministerstva financí České republiky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/ciselniky/distribution
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-05-18+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/ciselniky/UcetniJednotka/68378637/2009-12-31
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/ciselniky/ISektor/13110
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/ciselniky/FormaUcetniJednotky/331
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Sankce České obchodní inspekce

Popis
Přehled základních informací o všech sankcích, které inspektoři České obchodní inspekce udělili od 1. 1. 2012.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/coi.cz/sankce/distribution
Licence
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu/open-data-licence/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/sanction/76964
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Zaměření kontrol České obchodní inspekce

Popis
Přehled zaměření kontrol ČOI na jednotlivé zákony
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/coi.cz/zamereni/distribution
Licence
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu/open-data-licence/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/check-action/101201028015901
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Zajištění České obchodní inspekce

Popis
Přehled základních informací o všech zajištěních, které inspektoři České obchodní inspekce provedli od 1. 1. 2012.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/coi.cz/zajisteni/distribution
Licence
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu/open-data-licence/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/confiscation/17117
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Textová reprezentace úplných znění zákonů České republiky

Popis
Dataset obsahuje plain textovou reprezentaci zákonů České republiky ve formátu RDF.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/acts/fulltexts/txt
Naposledy změněno
2014-09-03+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Léčivé přípravky obchodované v ČR

Popis
Léčivé přípravky obchodované v ČR podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/sukl/drugs/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-11-02+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/sukl/medicinal-product-packaging/0032080
http://linked.opendata.cz/resource/sukl/medicinal-product/IBALGIN-400
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-12 M, část 1

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M, část 1
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finm201/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finm201/051/000200/2011012/0075082136/6330/5345
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Prolinkování organizací mezi [VAVAI_2] a [VAVAI_6]

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/linkset/linkset-vavai_2-to-vavai_6/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-04-23+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Chybí název datasetu v aktuálním jazyce
Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/linkset/vavai_2-to-vavai_6/distribution

Záměry ve VaVaI

Popis
Záměry ve VaVaI z http://www.isvav.cz/.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/programmes/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/aktivita/AA
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Kontroly České obchodní inspekce

Popis
Přehled základních informací o všech kontrolách, které inspektoři České obchodní inspekce provedli od 1. 1. 2012., včetně informací o veškerých pravomocných pokutách uložených na základě těchto kontrol a seznamu výrobků, jejichž prodej byl při těchto kontrolách zakázán, ať již z důvodu rozporů s technickými normami či dalšími předpisy, nebo pro porušení některých práv duševního vlastnictví.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/coi.cz/kontroly/distribution
Licence
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu/open-data-licence/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/check-action/101201020952801
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

Popis
Veřejně přístupný registr o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy. Obsahuje informace o přenosech těchto látek v odpadech nebo odpadních vodách, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/cenia.cz/irz/distribution
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-07-27+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ27800890
http://linked.opendata.cz/resource/domain/cenia.cz/provozovny/id/2004/144704/checks/2004/celkový-dusík/voda
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Popis
Účetní výkazy: Přehled o změnách vlastního kapitálu
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/pozvk/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-10+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/prehledOZmenachVK/003/000200/2013012/00273571/A.III.
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-12 M, část 4

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M, část 4
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finm204/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finm204/051/000400/2013012/00581178/4010
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Ceny léčiv na trhu Španělského království

Popis
Datová sada poskytuje ceny léčiv dostupných na trhu Španělského království. Datová sada byla vytvořena z podkladů publikovaných Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (http://www.msssi.gob.es/).
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/es/msssi/drug-prices/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-08-02+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/es/msssi/medicinal-product-packaging/650003
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Data o subjektech ze systému ARES - základní informace

Popis
Obsahuje data o právnických osobách ze systému ARES obsažena v základních údajích ARES
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ares/basic
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2014-06-26+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00007064
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny České republiky v letech 2006 a 2010

Popis
Dataset obsahuje výsledky voleb do poslanecké sněmovny České republiky v letech 2006 a 2010
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/election-to-chamber-of-deputies-czech-republic
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.czso.cz/
Autoři
https://usermap.cvut.cz/profile/novakj92/
http://opendata.cz/necasky#me
http://opendata.cz
http://purl.org/klimek#me
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/election-to-chamber-of-deputies-czech-republic/dataset/result-of-political-parties-elections-nuts/2006/21/CZ041
http://linked.opendata.cz/resource/domain/election-to-chamber-of-deputies-czech-republic/dataset/result-of-political-parties-elections-lau/2006/1/500054
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Politické strany České republiky (z ARESu)

Popis
Dataset obsahuje všechny politické strany a hnutí v České republice, jejich členy a adresy, které jsou obsaženy v databázi ARES Ministerstva financí, včetně kandidátek do PSČR v roce 2006 a 2010
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/political-parties-cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Autoři
https://usermap.cvut.cz/profile/novakj92/
http://opendata.cz/necasky#me
http://opendata.cz
http://purl.org/klimek#me
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/political-parties-cz/organization/CZ00409171
http://linked.opendata.cz/resource/domain/political-parties-cz/CZ00409171/candidacy/2006/identifier/10
http://linked.opendata.cz/resource/domain/political-parties-cz/person/mgrbohuslavsobotka
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Entity extrahované z účetní legislativy

Popis
Entity a vazby extrahované ze zákona o účetnictví a příslušné vyhlášky
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/named-entities
Vydavatel
http://purl.org/knap#me
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/
Autoři
http://purl.org/knap#me
Naposledy změněno
2014-01-10+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/act/2002/500-2002/polozka-concept/B.II.2-závazek-ovládaný-nebo-ovládající-osoba
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z isvav.cz

Popis
Data z portálu CEP na isvav.cz, obsahuje příjemce grantů včetně částek.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/cep
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://www.isvav.cz/
Autoři
http://purl.org/klimek#me
http://opendata.cz
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00064581
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Kódy pro městské obvody jako umělé LAU regiony

Popis
Kódy pro městské obvody jako umělé LAU regiony - jsou v datasetech používány jako LAU, i když to LAU nejsou
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/regions/momc
Vydavatel
http://opendata.cz
Zdroje
http://vdp.cuzk.cz/
Autoři
http://purl.org/klimek#me
Naposledy změněno
2014-02-24+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/region/500054
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Data o veřejných zakázkách z profilů zadavatelů veřejných zakázek

Popis
Obsahuje data o veřejných zakázkách stažená z profilů zadavatelů veřejných zakázek
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/buyer-profiles/contracts/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://vestnikverejnychzakazek.cz/en-US/Searching/ShowPublicPublisherProfiles
Autoři
http://purl.org/klimek#me
http://opendata.cz
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00007064
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Popis
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikované 1.1.2013 - 10.1.2014. Rozhodnutí obsahují metadata, anotované reference na další soudní rozhodnutí.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/nsoud.cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://nsoud.cz
Autoři
http://purl.org/knap#me
Naposledy změněno
2014-03-16+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/decision/2012/11-Tdo-684-2012
http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/decision/2010/22-Cdo-4430-2010/expression/cz/decision/2010/22-Cdo-4430-2010/cs
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 4

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 4
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu104/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu104/052/000400/2010012/0000003352/4001
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Rozvaha

Popis
Účetní výkazy: Rozvaha
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/rozvaha/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/rozvaha/001/000100/2010012/0075082616/B.II.15.
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Úplná (konsolidovaná) znění zákonů České republiky

Popis
Úplná (konsolidovaná) znění zákonů České republiky podle LEX ontologie včetně změn definovaných novelamiConsolidated legislation of the Czech Republic modeled by the LEX ontology including changes defined by amendments
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/legislation/cz/uz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Autoři
http://purl.org/klimek#me
http://xrg.cz/klima#me
Naposledy změněno
2014-01-03+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/act/1991/63-1991
http://linked.opendata.cz/resource/legislation/cz/act/1990/564-1990/expression/cz/act/2003/181-2003/cs
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Data z profilů zadavatelů veřejných zakázek

Popis
Obsahuje data stažená z profilů zadavatelů veřejných zakázek
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/buyer-profiles/profiles/cz
Vydavatel
http://opendata.cz
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/
Zdroje
http://vestnikverejnychzakazek.cz/en-US/Searching/ShowPublicPublisherProfiles
Autoři
http://purl.org/klimek#me
http://opendata.cz
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00007064
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Orgány veřejné moci České republiky

Popis
Tento datový zdroj vám umožňuje získat seznam orgánů veřejné moci a detailní informace ke každému z nich.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/seznam.gov.cz/ovm/distribution
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-08-05+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ75151537
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00088455
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Zákazy České obchodní inspekce

Popis
Přehled základních informací o všech zákazech, které inspektoři České obchodní inspekce udělili od 1. 1. 2012.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/coi.cz/zakazy/distribution
Licence
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/open-data-databaze-kontrol-sankci-a-zakazu/open-data-licence/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/coi.cz/ban/75715
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-12 M, část 3

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M, část 3
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finm203/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finm203/051/000300/2013012/75082616/8000
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Poskytovatelé státní podpory ve VaVaI

Popis
Poskytovatelé státní podpory ve VaVaI z http://www.isvav.cz/ .
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/funding-providers/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/resort/AV0
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vyhodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2011

Popis
Datová kostka obsahující data o hodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2011.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/evaluation/2011/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-06-16+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vyhodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2012

Popis
Datová kostka obsahující data o hodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2012.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/evaluation/2012/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-15+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F26296080%3A_____%2F10%3A1R000272%21RIV11-MZE-26296080/hodnoceni/2012
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vyhodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2010

Popis
Datová kostka obsahující data o hodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2010.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/evaluation/2010/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-17+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Počty obyvatel v okresech ČR dle 5ti letých věkových kategorií

Popis
Tento dataset obsahuje počty obyvatel v okresech České republiky ve věkových kategoriích rozdělených v 5ti letých intervalech s odlišením věkové kategorie 0 let. Poslední věková kategorie je 90-94 let. Všechny vyšší kategorie jsou agregovány do 95 let a více. Datová sada rozlišuje pohlaví muži a ženy.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/demography-in-regions-czech-republic-age-categories/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-21+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/demography-in-regions-czech-republic-age-categories/CZ0100/2007-12-31/F/35
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Chybí název datasetu v aktuálním jazyce
Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/dataset/rdf

Látky ohlašované do Integrovaného registru znečišťování

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/cenia-irz-chemicals/distribution
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/irz/latka/vinylchlorid
http://linked.opendata.cz/resource/domain/irz/latka/zinek-a-slou%C4%8Deniny-jako-zn-
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Průměrné mzdy v krajích ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data o průměrných mzdách v daném roku a kraji České republiky podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/average-salaries/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-08-04+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/average-salaries/CZ053/2011-12-31/M
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Míra registrované nezaměstnanosti v regionech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data o míře registrované nezaměstnanosti v regionech ČR podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/unemployment-rate/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-22+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/unemployment-rate/CZ0201/2008-12-31/T
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Neumístění uchazeči o zaměstnání v regionech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data o neumístěných uchazečích o zaměstnání v regionech ČR podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/job-applicants/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/job-applicants/CZ063/2013-12-31/T
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ

Popis
Seznam právních předpisů, které jsou zmiňované v jednotlivých kontrolních závěrech NKÚ (pouze právní předpisy ČR).
URI datasetu
http://data.nku.cz/resource/dataset/check-actions-law/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-09-17+02:00
Příklady entit
http://data.nku.cz/resource/check-action/2012/33
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu

Popis
Celkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu penze a pohlaví za ČR, kraje a okresy
URI datasetu
https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech/distribution/csv
Licence
https://data.cssz.cz/podminky-uziti
Naposledy změněno
2015-09-06+02:00
Dump

Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu

Popis
Celkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu penze a pohlaví za ČR, kraje a okresy
URI datasetu
https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech/distribution/rdf
Licence
https://data.cssz.cz/podminky-uziti
Naposledy změněno
2015-09-06+02:00
Příklady entit
https://data.cssz.cz/resource/observation/duchodci-v-cr-krajich-okresech/2013-12-31/pocet-duchodcu/pk_itvm/ok.3706/t
https://data.cssz.cz/resource/observation/duchodci-v-cr-krajich-okresech/2013-12-31/pocet-duchodcu/pk_d-kmeny/ok.3100/f
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 7

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 7
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu107/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu107/052/000700/2013012/00003352/0327/7110
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 6

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 6
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu106/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu106/052/000600/2012012/0000003352/023
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 5

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 5
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu105/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu105/052/000501/2012012/0000003352/0000/5010
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 3

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 3
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu103/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu103/052/000300/2013012/00024716/3010
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Výkaz zisků a ztrát

Popis
Účetní výkazy: Výkaz zisků a ztrát
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/vykzz/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-10+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/vykazZiskuZtrat/002/000100/2011012/0000003352/A.
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-12 M, část 7

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M, část 7
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finm207/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finm207/051/000700/2013012/75084911/7090
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Gzipovaný RDF TriG

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/datová-sada/rúian/distribuce/rdf
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-04-17+02:00
Příklady entit
https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/obce/573906
https://ruian.linked.opendata.cz/zdroj/státy/1
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Číselníky právních vztahů a listin z ČÚZK

Popis
Číselníky právních vztahů a listin z ČÚZK
URI datasetu
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/dataset/cuzk/pravni-vztahy-listiny/distribution/rdf
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/typ-predmetu-rizeni/3
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Data o subjektech ze systému ARES - obchodní rejstřík

Popis
Obsahuje data o právnických osobách ze systému ARES obsažena ve výpisu ARES z obchodního rejstříku
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ares/or/distribution/rdf
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2016-11-11+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00007064
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Struktura území České republiky dle Českého statistického úřadu

Popis
Struktura území České republiky dle Českého statistického úřadu k 1.1.2015
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/regions/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/region/554979
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Gzipovaný dump v RDF Trig

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroj/datová-sada/datové-schránky/distribution
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-04-10+02:00
Příklady entit
https://linked.opendata.cz/zdroj/datové-schránky/22ba4zp
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Gzipovaný dump v RDF Trig

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroj/datová-sada/seznam-ič/distribution
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-04-18+02:00
Příklady entit
https://linked.opendata.cz/zdroj/ekonomický-subjekt/10093206
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 1

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 1
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu101/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu101/052/000100/2013012/00006947/0000/1401
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v regionech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data o neumístěných uchazečích o zaměstnání a podílu nezaměstnaných osob v regionech ČR podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/job-applicants-and-unemployment-rate/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/job-applicants-and-unemployment-rate/CZ0805/2013-12-31/F
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Pomocné číselníky

Popis
Pomocné číselníky
URI datasetu
https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky/distribution/csv
Licence
https://data.cssz.cz/podminky-uziti
Naposledy změněno
2015-09-06+02:00
Dump

Pomocné číselníky

Popis
Pomocné číselníky
URI datasetu
https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky/distribution/rdf
Licence
https://data.cssz.cz/podminky-uziti
Naposledy změněno
2015-09-06+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Soutěže ve VaVaI

Popis
Soutěže ve VaVaI z http://www.isvav.cz/ .
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/tenders/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/soutez/SAV0-AB2000
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Registr smluv České Republiky - Smlouvy

Popis
V tomto datasetu naleznete data z registru smluv České Republiky - smluv
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/seznam.gov.cz/rejstriky/smlouvy/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/seznam.gov.cz/smlouvy/260167803
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Registr smluv České republiky - Finanční plnění

Popis
V tomto datasetu naleznete data z registru smluv České republiky - rejstříku finančních plnění
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/seznam.gov.cz/rejstriky/plneni/distribution
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-05-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/seznam.gov.cz/plneni/129906201
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Registr smluv České republiky - Objednávky

Popis
V tomto datasetu naleznete data z registru smluv České republiky - objednávek
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/seznam.gov.cz/rejstriky/objednavky/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-27+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/seznam.gov.cz/objednavky/122565601
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Výsledky VaVaI

Popis
Výsledky VaVaI.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/results/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-06-20+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F00023001%3A_____%2F93%3A0%21RIV%2F1999%2FMZ0%2FL17009
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vyhodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2009

Popis
Datová kostka obsahující data o hodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2009.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/evaluation/2009/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-26+02:00
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-12 M, část 9

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M, část 9
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finm209/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finm209/051/000900/2010012/0000231525/4111/98005/CZ0201
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-12 M, část 6

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M, část 6
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finm206/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-11+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finm206/051/000600/2013012/00581178/6010
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Pracoviště resortu z ČÚZK

Popis
Pracoviště resortu z ČÚZK
URI datasetu
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/dataset/cuzk/pracoviste-resortu/distribution/rdf
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://ruian.linked.opendata.cz/resource/pracoviste-resortu/502
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vybraná data o účinných látkách z databáze DrugBank

Popis
Datová sada obsahuje vybrané údaje o účinných látkách z databáze DrugBank. Databáze je popsána v článku DrugBank 4.0: shedding new light on drug metabolism.Law V, Knox C, Djoumbou Y, Jewison T, Guo AC, Liu Y, Maciejewski A, Arndt D, Wilson M, Neveu V, Tang A, Gabriel G, Ly C, Adamjee S, Dame ZT, Han B, Zhou Y, Wishart DS.Nucleic Acids Res. 2014 Jan 1;42(1):D1091-7. PubMed ID: 24203711
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/drugbank/distribution
Licence
http://www.drugbank.ca/about#cite
Naposledy změněno
2015-07-29+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/drugbank/drug/DB01050
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Účinné látky v léčivých přípravcích dostupných v České republice

Popis
Datová sada obsahuje údaje o účinných látkách obsažených v léčivých přípravcích dostupných v České republice. Datová sada je vytvořena na základě informací publikovaných na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/sukl/drug-ingredients/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/sukl/medicinal-product-packaging/0000982
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Kontrolované osoby NKÚ

Popis
Přehled fyzických a právnických osob kontrolovaných v rámci kontrolních akcí NKÚ (včetně plánovaných).
URI datasetu
http://data.nku.cz/resource/dataset/audited-subjects/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-08-13+02:00
Příklady entit
http://data.nku.cz/resource/business-entity/CZ47216964
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Subjekty ve VaVaI.

Popis
Přehled subjektů ve VaVaI z http://www.isvav.cz/ .
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/organizations/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/orko%3A6F7O34D8_IHIL8C04_6IUWI43D_T5LHOLDN
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/ico%3A00007064
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/ico%3A00010669
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 9

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 9
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu109/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu109/052/000900/2012012/0066002222/5325/17004/CZ08
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Fin 2-04 U, část 8

Popis
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů FIN 2-04 U, část 8
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/finu108/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-09+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/finu108/052/000800/2011012/0000003352/6111/12701
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Přehled o peněžních tocích

Popis
Účetní výkazy: Přehled o peněžních tocích
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/mfcr/ppt/distribution/rdf
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-05-10+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/prehledPeneznichToku/003/000100/2011012/0000003352/A.
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Zemřelí dle vybraných příčin úmrtí v regionech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data se zemřelými dle vybraných příčin úmrtí v regionech ČR podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/deaths-by-selected-causes-of-death/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-22+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/selected-indicators-of-public-health/CZ0201/2013-12-31
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Zařízení sociálních služeb a domy s pečovatelskou službou v okresech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data o zařízeních sociálních služeb a domů s pečovatelskou službou v daném roku a okrese České republiky podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/social-service-facilities/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-21+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/social-service-facilities/CZ0205/2013-12-31
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Data o subjektech ze systému ARES - živnostenský rejstřík

Popis
Obsahuje data o právnických osobách ze systému ARES obsažena v živnostenském rejstříku
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ares/rzp/distribution/rdf
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2016-12-10+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/business-entity/CZ00084018
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vyhodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2013

Popis
Datová kostka obsahující data o hodnocení výsledků ve VaVaI za rok 2013.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/evaluation/2013/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-20+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F67985858%3A_____%2F12%3A00376340%21RIV13-GA0-67985858/hodnoceni/2013
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Výzkumné záměry ve VaVaI

Popis
Výzkumné záměry ve VaVaI extrahované z http://www.isvav.cz/ .
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/research-plans/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/AV0Z00950701
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Projekty ve VaVaI

Popis
Projekty ve VaVaI extrahované z http://www.isvav.cz/ .
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/vavai/projects/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-31+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/TA01010078
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Ceny hrazených léčiv na trhu České republiky

Popis
Datová sada poskytuje maximální ceny léčiv dostupných na trhu České republiky a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Datová sada byla vytvořena z podkladů publikovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/sukl/drug-prices/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-29+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/sukl/medicinal-product-packaging/0094155
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Požadavky na projekt COMSODE na základě vybraných datových sad

Popis
Požadavky na projekt COMSODE na základě vybraných datových sad
URI datasetu
http://comsode.eu/resource/dataset/COMSODE_D3.2/distribution
Licence
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/
Naposledy změněno
2015-07-28+02:00
Příklady entit
http://comsode.eu/resource/dataset/CTO_55
http://comsode.eu/resource/dataset/COMSODE_D3.2
http://comsode.eu/resource/dqr/CTO_55%3AQ%3A4
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Chybí název datasetu v aktuálním jazyce
Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/czso-selected-indicators-of-public-health

Vybrané ukazatele zdravotního stavu v regionech ČR

Popis
Datová kostka obsahující statistická data s vybranými ukazateli zdravotního stavu v regionech ČR podle Českého statistického úřadu.
URI datasetu
http://data.czso.cz/resource/dataset/selected-indicators-of-public-health/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://data.czso.cz/resource/observation/selected-indicators-of-public-health/CZ053/2011-12-31/F
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Gzipovaný dump v RDF Trig

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroje/datové-sady/čsú/číselníky/cz-nace/distribution
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-03-15+01:00
Příklady entit
https://linked.opendata.cz/zdroje/čsú/číselníky/cz-nace/01
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

ATC skupiny

Popis
Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/atc/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-08-03+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/atc/A01AB03
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Vybrané údaje k účinným látkám z NDF-RT databáze

Popis
Datová sada obsahuje vybrané údaje o účinných látkách z databáze The National Drug File - Reference Terminology (NDF-RT). NDF-RT je vytváří U.S. Department of Veterans Affairs, Veterans Health Administration (VHA).
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/ndfrt/distribution
Licence
http://www.nlm.nih.gov/copyright.html
Naposledy změněno
2015-11-01+01:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/ndfrt/drug-ingredient/N0000022023/identifier/ndfrt/N0000022023
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Kontrolní akce NKÚ

Popis
Seznam všech kontrolních akcí prováděných NKÚ včetně plánovaných kontrol.
URI datasetu
http://data.nku.cz/resource/dataset/check-actions/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-09-17+02:00
Příklady entit
http://data.nku.cz/resource/check-action/2012/33
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Ceny léčiv na trhu Italské republiky

Popis
Datová sada poskytuje ceny léčiv dostupných na trhu Italské republiky. Datová sada byla vytvořena z podkladů publikovaných Agenzia Italiana l Farmaco (http://www.agenziafarmaco.gov.it/).
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/it/aifa/drug-prices/distribution
Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Naposledy změněno
2015-07-31+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/it/aifa/medicinal-product-packaging/39716182
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Těhotenské kategorie účinných látek dle FDA Labels

Popis
Datová sada obsahuje těhotenské kategorie účinných látkách extrahované z databáze FDA Labels.
URI datasetu
http://linked.opendata.cz/resource/dataset/fdalabels/distribution
Licence
http://www.nlm.nih.gov/copyright.html
Naposledy změněno
2015-07-30+02:00
Příklady entit
http://linked.opendata.cz/resource/fda-spl/product/65862-984
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Gzipovaný dump v RDF Trig

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroj/datová-sada/souhrnné-typy-ovm/distribuce
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-04-10+02:00
Příklady entit
https://linked.opendata.cz/zdroj/ovm/00006947
https://linked.opendata.cz/zdroj/číselník/přehled-souhrnných-typů-ovm/1000
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Gzipovaný dump v RDF Trig

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroj/datová-sada/ovm/distribution
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-04-10+02:00
Příklady entit
https://linked.opendata.cz/zdroj/ovm/Podolanka
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Chybí název datasetu v aktuálním jazyce
Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroje/datová-sada/brno/přístupnost-budov/distribution

Gzipovaný dump v RDF Trig

Popis
Chybí popis datasetu v aktuálním jazyce
URI datasetu
https://linked.opendata.cz/zdroje/datové-sady/brno/přístupnost-budov/distribution
Licence
https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html
Naposledy změněno
2017-03-23+01:00
Příklady entit
https://linked.opendata.cz/zdroje/přístupnost-budov/brno/Kultura/3
SPARQL endpoint datasetu
SPARQL endpoint Opendata.cz
Dump

Výše uvedený katalog je spravován za podpory Semantica.cz s.r.o.

Česky