Katalog dat

Prvním krokem k otevřené datové infrastruktuře je vytvoření katalogu dat. Ten obsahuje odkazy na datové sady zveřejňované veřejnou správou publikované v různých strukturovaných i nestrukturovaných podobách, např. excel, word, pdf, html, csv, xml, atd. K datovým sadám také uchovává metadata, ve kterých je možné vyhledávat. Nejedná se ještě o otevřenou datovou infrastrukturu. Je to však dobrý základ pro její budování.

OpenData.cz pracuje na katalogu dat ČR. Jedná se o prototyp, který je dále rozšiřován. Katalog je postaven na software CKAN.

Katalog dat ČR je otevřený pro všechny. Můžete v něm nejen vyhledávat, ale také jej doplňovat. Pro práci se software CKAN jsme připravili jednoduchou příručku a podrobnou metodiku.

Česky