Iniciativa za otevřenou datovou infrastrukturu

Naším cílem je vybudování otevřené datové infrastruktury v ČR. Ta bude poskytovat veřejná data komukoliv a kdykoliv a umožní data volně kombinovat. Na základě snadného přístupu k datům může odborná veřejnost svobodně a nezávisle tvořit aplikace ať pro jiné odborníky tak pro laickou veřejnost. Příkladem může být aplikace Rozklikávací rozpočet. Pro lepší představu o tom co jsou to otevřená data shlédněte film #opendata.

Jako přípravu pro budování otevřené datové infrastruktury připravujeme tzv. katalog dat. Samotnou infrastrukturu již budujeme také. Na práci se podílejí akademici a studenti z dvou českých fakult: Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fakulta informatiky a statistiky VŠE

... více

Česky